Pitajte pedagoga/psihologa

Dobro došli na stranicu PITAJTE PEDAGOGA/PSIHOLOGA! Ovde možete postaviti pitanje ili izneti svoj problem stručnom timu i saradnicima kompanije PERTINI TOYS.

PERTINI TOYS se već preko dve decenije uspešno bavi plasiranjem kvalitetnih igračaka, te smo postali sinonim za kvalitet i sigurnost u odabiru pravih proizvoda. Samim tim važan aspekt u našem poslovanju čine i društvena odgovornost i briga za pravilan razvoj budućih generacija. Kao društveno dogovorna kompanija težili smo ka tome da se razvijamo u pravom smeru i obogaćujemo svoj asortiman proizvodima koje tržište zahteva, a stručnjaci odobravaju. Kao što znate u PERTINI maloprodajnim objektima možete da dobijete svu neophodnu pomoć pri pravilnom odabiru igračaka, a sada ta pomoć dobija i novu dimenziju u skladu sa razvojem moderne tehnologije i trenda "birajte od kuće". Spremno smo prihvatali svaki Vaš savet, sugestiju i predlog što je rezultiralo time da kompanija PERTINI pokrene na svom sajtu odeljak PITAJTE PEDAGOGA/PSIHOLOGA gde će na Vaša pitanja odgovarati brojni stručnjaci koji se bave vaspitno - obrazovnim radom.

Ukoliko je problem koji postavite od interesa i za druge, odgovor će se naći na našoj stranici, ali je važno da napomenemo da Vaše lične podatke, koje nam pošaljete, nećemo objavljivati i služiće isključivo za privatni kontakt sa Vama. Odgovori na vaša pitanja i/ili problem služe isključivo u informativne svrhe i ni u kom slučaju ne mogu biti zamena za lekarske preglede ili dijagnoze. Za sva pitanja u vezi zdravlja i razvoja Vaše dece obavezno se konsultujte sa svojim lekarom.

Za uspešno vaspitavanje dece potrebni su znanje, praktična edukacija, usvajanje određenih veština. Kada poznajete osnove vaspitnog procesa i potrebe deteta, u mogućnosti ste da određene probleme preduhitrite, a one postojeće brže i efikasnije rešite.

Ono što je važno da znate pri vaspitanju deteta jesu sledeće stvari:

- koje su razvojne potrebe deteta u određenim uzrastima – šta koji period odrastanja nosi sa sobom, na šta treba obratiti pažnju, koje faze razvoja postoje, koje osobine treba podsticati, a koje ne treba ohrabrivati…

- šta za dete predstavlja prva socijalizacija – susret sa školom ili vrtićem, izlazak iz kruga porodice, uključivanje u društvo i novi sistem ponašanja..

- reakcije deteta na promene u porodici i okolini

- kako biti dobar roditelj i vaspitač – uspostavljanje odnosa punog poverenja sa detetom, slušati dete i njegove potrebe, uspostaviti ravnotežu imeđu želja deteta i realnih mogućnosti za njihovo ostvarenje, utvrditi sistem nagrađivanja i kažnjavanja, uspostaviti normalnu komunikaciju, raditi na pravilnom pristupu rešavanja sukoba i nastalih problema…

Vaspitanje je proces planskog i sistematskog usavrsavanja senzomotornih, intelektualnih, emocionalnih, moralnih i duhovnih svojstava i sposobnosti deteta, ali i odraslog. Kao oblik socijalizacije, vaspitanje je usmereno na uobličavanje ponašanja u socijalno poželjnom smeru. Ovaj proces može biti individualan i grupni. Prema svom predmetu, vaspitanje može biti fizičko, intelektualno, moralno, estetsko ili religijsko.

Osnovno polazište u razmatranju odnosa vaspitanja i obrazovanja sastoji se u tome što se oba ova procesa međusobno sadrže i prožimaju pri čemu se često ističe da je vaspitanje širi i sveobuhvatniji pojam i proces koji u sebi neminovno sadrži i proces obrazovanja. U suštini, može se reći da je vaspitanje sveukupno pedagoško delovanje na sve sfere čovekovog bića, usmereno na izgrađivanje i formiranje celovite ljudske ličnosti u čiju širu sferu spada i njena obrazovanost. Obrazovanje je deo šireg procesa vaspitanja koji je usmeren na sticanje znanja razvoj sposobnosti ličnosti.

Porodica je prva škola za život u kojoj dete stiče osnovno znanje o ljudima, o njihovim međusobnim odnosima i o životu i njegovim problemima. Tu stiče prva iskustva koja će kasnije u životu primeniti. Zato je i vaspitanje dece u porodici jedan od najtežih i najodgovornijih zadataka. Posledice neispravnog vaspitanja vide se već u detinjstvu. Takvo vaspitanje obeshrabruje dete, čini ga nesamostalnim, koči njegov osećaj za zajednicu i dovodi ga do toga da izbegava dužnosti i rad.

Uspeh u vaspitanju postići ćemo samo ako smo samokritični prema svojim vaspitnim greškama, ako u dete imamo poverenja i ako ga volimo. Da bismo ga što pre osamostalili, moramo ga učiniti nezavisnim, tj. moramo mu omogućiti da samostalno obavlja sve one dužnosti koje, primereno svom uzrastu, može već samo obavljati. Uz to ga treba sistematski hrabriti i ulivati poverenje u njegove sposobnosti. Vaspitanje dece zahteva veliko strpljenje i posvećenost, a mi smo tu – da Vam u tom zadatku pomognemo.

Sva svoja pitanja, nedoumice, sugestije i predloge možete nam poslati na e-mail savetovaliste@pertinitoys.co.rs. Tu smo za Vas!

ART TERAPIJA